2014-11-05

Bankerna ska aktivt förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Penningtvättslagen innebär i korthet att en bank är skyldig att ha goda kunskaper om sina kunder och löpande följa deras transaktioner. Banken ska också göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.

Alla banker är skyldiga att kontrollera vem du är och varifrån dina pengar kommer. Detta för att kontrollera att banken inte används för penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Reglerna om penningtvätt infördes redan 2009 och bygger på ett direktiv från EU. I korthet innebär de att banken, för att undvika att utnyttjas för penningtvätt, måste skaffa sig goda kunskaper om sina kunder och dessutom löpande följa kundernas transaktioner. Bankerna ska också försöka motarbeta risken för finansiering av terroristattacker. Därför ska de också göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.

Banken kommer alltså att vilja att du legitimerar dig, både när du öppnar ett nytt konto och när du genomför en transaktion.

- Bankens skyldighet att ha god kännedom om sina kunder gäller både nya och gamla kunder, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Banken kan därför komma att fråga dig om varifrån pengarna kommer och även du som redan är kund i banken kan bli tillfrågad om legitimation, tillfogar hon.

Om du inte kan eller vill legitimera dig kan det i slutändan innebära att banken nekar till att utföra transaktionen eller nekar dig att bli eller förbli kund i banken. Banken riskerar nämligen dryga böter om de inte följer reglerna.

Läs mer om Rätt till konto och om Att legitimera sig.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå