2014-09-22

Bankerna kan tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Finansinspektionen har lagt fram ett förslag om att bankerna framöver ska vara tvungna att redovisa sina snitträntor, alltså ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar.

I dagsläget har bankerna ingen skyldighet att redovisa vilka räntor de ger sina kunder. Många banker väljer att visa sina listräntor istället. Listräntor är de räntor bankerna marknadsför för olika räntebindningstider.

Om förslaget går igenom ska bankerna också informera kunderna om vad man kan göra för att påverka sin ränta. Finansinspektionens förslag har nu skickats på remiss. Reglerna är tänkta att börja gälla från och med den 1 mars 2015.

Jämför boräntor på webbplatsen

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå