2015-06-03

Banken ska informera om snitträntorna.

Nu ska alla banker informera om den faktiska genomsnittsräntan för bolån, alltså den genomsnittliga ränta som deras kunder erbjudits den senaste månaden.

Hittills har de flesta banker och kreditmarknadsföretag valt att redovisa vilken annonserad ränta, ofta kallad listränta, som de erbjudit sina kunder. Från listräntan har du som kund kunnat få olika rabatter bland annat beroende på hur stort ditt lån är, hur hög belåning du har i förhållande till bostadens värde, vilken kreditvärdighet du har och hur bra kund du i övrigt är i långivarens ögon. Det är alltså genomsnittet av de räntenivåerna som bankerna nu ska redovisa. Långivarna ska också informera om vad som påverkar vilken ränta du i slutändan får.

Enligt Finansinspektionen kommer de nya reglerna ge bolånekunderna bättre inblick och därmed en bättre förståelse för hur bolåneräntan bestäms. De nya reglerna förbättrar möjligheterna att fatta ett medvetet beslut om bolånet och jämföra olika erbjudanden. Det är därmed ett viktigt steg för att stärka konsumenternas ställning.

- Vid en snabb sökning på de större bankernas webbplatser i måndags kunde man konstatera att uppgifter om snittränta saknades på mer än hälften av webbplatserna, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. I Finans-inspektionens regler står det att information om föregående månads snittränta ska redovisas senast fem arbetsdagar efter varje månads utgång så senast på fredag borde man kunna hitta informationen på bankernas webbplatser och jämföra sin egen ränta med snitträntan!

För närvarande redovisar vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå listräntor i vår boräntejämförelse men vi hoppas att vi inom kort även kan redovisa snitträntor.

 

Läs mer på: Finansinspektionen

Byråns boräntejämförelse

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå