2018-01-12

Avslag på din ansökan om en personförsäkring? Nu kan du få beslutet prövat i Personförsäkringsnämnden

Om du helt eller delvis fått avslag på din ansökan om en personförsäkring, till exempel en barnförsäkring, livförsäkring eller sjuk- och olycksfallsförsäkring, kan du från och med den 1 januari 2018 få beslutet prövat i Personförsäkringsnämnden.

- En konsument som fått avslag på sin ansökan om en personförsäkring var tidigare tvungen att gå till domstol för att få sin fråga prövad, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Att Personförsäkringsnämnden nu prövar den här typen av ärenden kommer att underlätta för konsumenterna och förhoppningsvis skapa en vägledande praxis på området, avslutar Lisa Halvorsen.

Personförsäkringsnämnden kan dels pröva beslut där ett försäkringsbolag helt har nekat en person att teckna eller förnya en personförsäkring, dels pröva beslut där försäkringsbolaget har erbjudit en försäkring men med en inskränkning, till exempel med en klausul eller premiehöjning.

Så kan du få din fråga prövad

Du måste först ha klagat hos ditt försäkringsbolag och de måste ha tagit slutlig ställning i frågan innan Personsförsäkringsnämnden kan pröva ärendet.

Här kan du läsa ner om hur du kan klaga på ditt försäkringsbolags beslut:

Klaga i ett försäkringsärende

Här kan du läsa mer om vad Personsförsäkringsnämnden gör och vad som krävs för att de ska ta upp ditt ärende till prövning.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå