2014-11-12

Årets SKI-mätning av kundnöjdhet i våra jämförelser

Svenskt kvalitetsindex (SKI) har i dag redovisat resultaten av årets mätning av hur nöjda kunderna är med sina försäkringsbolag. Våra poängjämförelser för bil, hem och villa har nu uppdaterats med de nya resultaten.

Värdet från SKIs kundnöjdhetsmätningar finns med i de flesta av våra jämförelser med poäng. Värdet påverkar inte vår egen poängbedömning av produkterna men är givetvis också viktigt att titta på.

- Vi önskar att alla konsumenter väger in tre saker när de väljer försäkring: innehållet i produkten, kundnöjdheten och priset, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. När det gäller innehållet så är våra poängjämförelser en unik källa. Dessutom redovisar vi alltså resultatet av SKIs mätningar.

Nytt för i år är att SKI också redovisar hur nöjda kunderna är med skadehanteringen. Du kan läsa hela SKI-undersökningen här: svenskt kvalitetsindex.se. Resultaten för sakförsäkringar och bilförsäkringar finns på sidan 7 i undersökningen och resultaten för skadehantering på sidan 5.

Här hittar du våra jämförelser av:

Bilförsäkringar

Hemförsäkringar

Villaförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå