2015-11-10

Årets SKI-mätning visar att kunder som kommer från prisjämförelsesajter är mindre nöjda

Svenskt kvalitetsindex (SKI) redovisade igår årets mätning av hur nöjda kunderna är med sina försäkrings- och pensionsbolag. Våra poängjämförelser för bil, hem och villa har nu uppdaterats med de nya resultaten.

Värdena från SKI:s kundnöjdhetsmätningar finns med i de flesta av våra jämförelser med poäng. Deras värde påverkar inte vår poängbedömning av produkterna men är givetvis också av intresse för konsumenter som ska välja en försäkring.

- Ett intressant notering i år är att konsumenter som har blivit kunder via en prisjämförelsesajt är mindre nöjda än andra konsumenter. Här ser vi att våra oberoende jämförelser är ett viktigt komplement på marknaden, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Du kan läsa hela SKI:s undersökning här

Här hittar du våra jämförelser av:

Bilförsäkring

Hemförsäkring

Villaförsäkring

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå