2018-02-05

Anställd inom kommun eller landsting? Avgiften för din tjänstepension kan ha sänkts från årsskiftet.

Du som är anställd inom kommun eller landsting tillhör antingen tjänstepensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL. Den 1 januari 2018 ändrades vilka bolag du kan välja på som förvaltare av din tjänstepension. De nya bolagen har lägre avgifter än de tidigare, vilket är bra för din slutliga pension

Från och med den 1 januari 2018 kan du som har din tjänstepension i KAP-KL eller AKAP-KL välja på följande bolag som förvaltare av din tjänstepension:

 • Alecta traditionell försäkring
 • AMF traditionell försäkring och fondförsäkring
 • Danica fondförsäkring
 • Folksam LO fondförsäkring
 • Handelsbanken
 • KPA Pension traditionell försäkring och fondförsäkring
 • Lärarfonder fondförsäkring
 • Nordea fondförsäkring
 • SEB fondförsäkring
 • Swedbank fondförsäkring.

- Om du inte har gjort något aktivt val av förvaltare, kan det vara ett bra tillfälle att se över din tjänstepension nu, eftersom de nu valbara bolagen har lägre avgifter än de tidigare, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Låga avgifter är en av de faktorer som gör att du kan få en högre, slutlig pension, tillägger Stefan Thelenius.

Sänkta avgifter även på redan sparat kapital

Om du redan tidigare har valt något av de här bolagen som förvaltare innebär det att du från och med den 1 januari betalar en lägre avgift på ditt redan sparade kapital.

Ditt bolag inte längre med?

Om du tidigare har valt ett bolag som förvaltare och det inte är med bland dem som är valbara nu, så kan du göra ett omval för dina nya premier. Det pensionskapital du redan har kan du antingen ha kvar i det gamla bolaget eller flytta till ett av de bolag som går att välja nu.

Bolag som inte längre är valbara:

 • Länsförsäkringar fondförsäkring
 • Folksam traditionell försäkring och fondförsäkring

Om du inte gör något aktivt val

Om du inte gör något aktivt val av förvaltare, placeras dina premier i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i KPA Pension.

Jämför valbara bolag

- På vår webbplats kan du jämföra villkor i de valbara bolagen inom KAP-KL/AKAP-KL och beräkna vad du betalar i avgifter. Du kan även beräkna vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd, avslutar Stefan Thelenius.

Jämför avgifter och villkor i Pensionsguiden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå