2018-04-30

Ändringar i betaltjänstlagen – hur påverkas du som konsument?

Den 1 maj 2018 träder ett antal nya regler i betaltjänstlagen i kraft. Den nya versionen av betaltjänstlagen innehåller regler om ansvaret för obehöriga transaktioner, alltså betalningar som kontohavaren inte har godkänt, och nyheter som bestämmelser om så kallade betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

Ändringarna i betaltjänstlagen lagen bygger på ett direktiv från EU, ofta kallat PSD2. Bland annat införs nya regler om ansvaret för obehöriga transaktioner. De reglerna fanns tidigare i en särskild lag, lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Den lagen upphör att gälla den 30 april 2018.

Sänkt självrisk

- De nya reglerna om ansvaret för obehöriga transaktioner motsvarar i princip reglerna i den gamla lagen, förklarar Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Bara om du har varit grovt oaktsam blir du betalningsskyldig för köp eller uttag som någon gör olovligen.

- Det fanns tidigare en "självrisk" på 1 200 kr som du fick betala om någon gjorde olovliga köp och använde din kod, alltså även om du inte varit grovt oaktsam. Den "självrisken" finns kvar men har utökats till att inte bara omfatta kod utan även andra personliga behörighetsfunktioner. Självrisken har också sänkts till 400 kr, tillägger Cecilia Blomqvist.

Ny skyddsregel vid obehöriga köp

Det tillkommer ytterligare en skyddsregel för betaltjänstanvändaren, alltså för dig som kund, när det gäller obehöriga transaktioner.

- Betalningsmottagaren eller banken måste som huvudregel kräva att du identifierar dig med så kallad stark kundautentisering när du handlar eller tar ut pengar, utvecklar Cecilia Blomqvist. Om någon kommer över ditt kort eller dina kortuppgifter och gör obehöriga köp eller uttag utan att ha behövt använda stark kundautentisering så ska banken alltid ersätta dig för uttagen. Alltså även om du förlorat kortet genom grov oaktsamhet.

Stark kundautentisering

Vad menas då med stark kundautentisering? Ett annat utryck är tvåfaktorsidentifiering. Det innebär i korthet att du måste använda minst två, av varandra oberoende, enheter för att bekräfta ditt köp eller uttag, till exempel ditt kort och din kod eller dina kortuppgifter och ditt tumavtryck.

Tredjepartsleverantörer

- En annan nyhet i betaltjänstlagen är att betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster kommer in som begrepp i lagen, berättar Cecilia Blomqvist. Det handlar om så kallade tredjepartsleverantörer som med kundens medgivande får rätt att ta del av kundens kontouppgifter. Den bank som tillhandahåller bankkontot får bara i undantagsfall neka en tredjepartsleverantör att få åtkomst till kontot.

Vanliga exempel på kontoinformationstjänster är appar som sammanställer dina konton i flera olika banker i syfte att hjälpa dig att få koll på din ekonomi, spara till en drömresa eller bara få koll på din hushållsbudget.

En betalningsinitieringstjänst är en tjänst som du använder för att göra en direktbetalning konto-till-konto när du köper eller spelar online och inte vill använda ditt kredit- eller betalkort.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå