2016-06-01

Amorteringskrav gäller från den 1 juni när du tar ett nytt lån

Från och med onsdagen den 1 juni måste du som tar ett nytt bolån amortera på det, om lånet är på mer än 50 procent av bostadens – eller fritidshusets - marknadsvärde. Amorteringen ska ske i viss takt tills du kommer ner under 50 procent. Om du lånar över 70 procent av bostadens värde ska du amortera 2 procent per år tills du når 70 procent och därefter ska du amortera 1 procent per år ner till 50 procent.

Diskussionen om ett amorteringskrav på bolån har förts ett tag men från den 1 juni 2016 gäller ett lagkrav på att nya bolån ska amorteras, enligt vissa regler.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har fått många frågor om  det nya kravet. Den vanligaste frågan har varit vad som gäller när någon skriver på ett kontrakt om att köpa en bostad före den 1 juni men får tillträde efter det datumet.

Vad som gäller då, vad som gäller om du tar ett tilläggslån till ditt befintliga bolån och många andra situationer skriver vi helt ny information om här på vår webbplats.

Tänk på att även om lagkravet inte skulle gälla för ditt lån innebär det inte att du har en rättighet att slippa amortera – banken kan ändå begära att du ska amortera på ditt lån. Dessutom kan de begära att du amorterar mer än vad som står i reglerna.

Läs mer om amortering här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå