2014-11-25

Amorteringskrav från banken?

Vi får just nu många frågor från konsumenter som undrar om de kommer att behöva amortera på sina bolån. Svaret är att det i dag inte finns några lagkrav på att du måste amortera på ett bolån. Däremot finns det rekommendationer om amortering från Svenska Bankföreningen.

Enligt rekommendationer från Svenska Bankföreningen bör bolånekunder betala av den del av ett bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde under en 10-15 års period. Och när bankerna beviljar nya bolån bör de ta fram en individuell amorteringsplan för kunden. I amorteringsplanen bör det även framgå hur amorteringar ska hanteras när belåningsgraden understiger 70 procent.

Många betalar bara ränta

Eftersom många låntagare väljer att inte amortera utan bara betala ränta på lånet vill Finansinspektionen skärpa Bankföreningens rekommendation. Finansinspektionen är oroade över att många låntagare inte kommer att klara av större ekonomiska förändringar. Det skulle kunna innebära stora problem för konsumenternas köpkraft och i längden påverka Sveriges ekonomi på ett negativt sätt.

Finansinspektionen vill nu att de som tar nya bolån ska amortera ner dem till 50 procents belåningsgrad. Lånen ska först amorteras ner till 70 procents belåningsgrad med minst två procent varje år, därefter ska lånen ned till 50 procents belåningsgrad genom minst en procents amortering per år.

Tillfälliga undantag?

Finansinspektionen kommer nu att börja arbetet med att ta fram den nya rekommendationen i detalj. Det kommer att ta några månader. Det finns två viktiga frågor att lösa: hur ska man bestämma att det rör sig om ett nytt lån och hur ska möjligheterna för tillfälliga undantag se ut?

Rekommendationen ska innehålla möjligheter för ett hushåll att göra uppehåll med amorteringarna om de har tillfälligt ansträngd ekonomi.Till exempel om någon i hushållet blir arbetslös, sjuk eller avlider.

Så påverkas olika hushåll

Finansinspektionen har tagit fram några exempel på hur det här kommer att påverka olika hushålls amorteringsutgifter. Alla exempel utgår från en belåningsgrad på 85 procent och från dagens rekommendation på amortering:

  • För ett hushåll med 1 miljon kronor i lån ökar den månatliga amorteringen från 1 200 kronor till 1 700 kronor.
  • För ett hushåll med 2,5 miljoner kronor i lån ökar amorteringen från dagens 2 900 kronor i månaden till 4 200 kronor i månaden.
  • För ett hushåll med 5 miljoner kronor i lån ökar amorteraingen från 5 900 kronor i månaden till 8 300 kronor i månaden.

Här kan du läsa mer om bolån.

Använd gärna våra kalkyler för att räkna på vad det kostar att lösa ett bundet bolån, vad ett bolån kostar dig per månad, eller laborera med hur olika räntor och amorteringar påverkar din månadskostnad.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå