2018-03-01

Skärpta amorteringskrav från och med idag den 1 mars

Från och med den 1 mars gäller nya, skärpta krav på bolån. Du som tar nya lån som är stora i förhållande till din inkomst ska betala av lånet i snabbare takt än förut.

Det skärpta amorteringskravet går ut på att den som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, alltså inkomsten före skatt, ska amortera en procentenhet mer på lånet än vad som gällde tidigare. Syftet är att minska riskerna för sårbara hushåll och är tänkt att leda till att hushållen lånar mindre och köper billigare bostäder.

- Reglerna innebär bland annat att om du tar ett bolån som överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde ska du amortera 2 procent. Om ditt lån dessutom är stort i förhållande till din inkomst – du har en hög skuldkvot – ska du amortera en procentenhet mer på ditt lån, alltså 3 procent, förklarar Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs mer om amortering här

Läs mer om bolån på samlingssidan Information om bolån från fi.se.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå