2016-03-14

Allmänna Reklamationsnämnden prövar inte halkskador längre

Reglerna för när du kan vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har till viss del ändrats från och med den 1 januari 2016. En sådan ändring är att ARN inte längre prövar din rätt till skadestånd när du har halkat och skadat dig.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Tidigare kunde du också vända dig till ARN för att få bedömt om en fastighetsägare eller kommun varit vårdslösa på grund av bristande underhåll och därför skyldiga att betala skadestånd till dig när du halkat och skadat dig. Men från och med årsskiftet kan du inte längre vända dig till ARN med sådana anspråk.

- I första hand ska du precis som förut alltid försöka komma överens med den som du anser har orsakat skadan. Gör du inte det, har du numera bara möjlighet att vända dig till allmän domstol om du vill få din rätt till skadestånd prövad efter att du har halkat och skadat dig, säger Andrea Ekeblad-Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Läs mer om halkskador här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå