Coronaviruset – Hur gäller mina försäkringar?

Här samlar vi frågor och svar på vanliga frågor som Konsumenternas Försäkringsbyrå har fått med anledning av coronaviruset och covid-19 som rör försäkring.

Jag är utomlands och kan inte ta mig hem. Jag är nu oförsäkrad. Kan jag förlänga mitt reseskydd?

 De flesta försäkringsbolag kräver att en förlängning av din nuvarande försäkring ska ske i samband med att den gällande försäkringen upphör. En del bolag förlänger däremot om ett ”glapp” uppstått, efter en särskild prövning. Några bolag förlänger endast en viss maxtid, medan andra kräver myndighetsbeslut om begränsad möjlighet att transportera sig eller karantän samt att hemresa skulle ha varit bokad. Eftersom kraven varierar från bolag till bolag, kontakta ditt bolag och hör vad som gäller för dig.

Kan jag få ersättning för hemresa om jag befinner mig utomlands?

Utrikesdepartementet avråder sedan den 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder på grund av den omfattande spridningen av coronaviruset. Du ska i första hand kontakta din researrangör eller flygbolag som hjälper dig till en säkrare plats eller tillbaka till Sverige.
I hemförsäkringens reseskydd ingår ett katastrofskydd som kan ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig hem i förtid eller till en säkrare plats om det plötsligt skulle uppstå naturkatastrof, krig, eller terror där du befinner dig. Ersättningen är ofta begränsad till maximalt 10 000 kronor per person. Hos vissa bolag gäller katastrofskyddet även vid utbrott av allvarlig smitta och epidemi. Hör därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

Jag har satts i karantän på resan, vad gör jag?

I regel finns inget försäkringsskydd som ger ersättning om du blir satt i karantän på grund av risk för smittspridning. Reseskyddet har normalt inget moment som ersätter merkostnader för exempelvis kost och logi om du sätts i karantän eller blir kvar utomlands av andra skäl än att du själv är sjuk eller skadad. Det kan ändå finnas viss möjlighet att få ersättning för utlägg genom din reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som gäller för dig.

Vad gäller om jag blir sjuk och befinner mig utomlands?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Om du har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som ditt försäkringsbolag samarbetar med.

Kan jag nekas ersättning från min reseförsäkring på grund av force majeure?

Du kan inte nekas ersättning med hänvisning till force majeure men försäkringsbolaget behöver inte stå för den förlust som kan uppstå om det blir en fördröjning av exempelvis skadereglering eller utbetalning i ditt ärende.

Jag skulle se en fotbollsmatch i London som ställdes in. Kan jag få tillbaka mina pengar för både flyget och matchen?

Vänd dig i första hand till arrangören av evenemanget och begär återbetalning för dina utlägg. Om du har bokat en paketresa där biljetter till matchen ingår har du rätt till full återbetalning av arrangören. Har du tecknat en evenemangsförsäkring eller en avbeställningsförsäkring som ger ersättning om syftet med resan har upphört, bör du vända dig till försäkringsbolaget med dina anspråk.  Läs mer om inställda evenemang på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument.

Vad gäller för avbokningar och ombokningar?

När Utrikesdepartementet avråder från resor kan du ha rätt till avbokning med full återbetalning om du har köpt en paketresa. Läs mer om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets webbplats Hallå Konsument. Läs mer om UDs avrådan på Utrikesdepartementets webbplats

Vad gäller för avbokningar på grund av oro för att smittas?

Om du vill avboka din resa på grund av oro för coronaviruset så gäller tyvärr inte avbeställningsskyddet i hemförsäkringen eller bankkortet.

En separat avbeställningsförsäkring kan eventuellt gälla när UD avråder från resa. Du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka vad som gäller i ditt fall.

Jag tillhör en riskgrupp med ökad risk för komplikationer om jag skulle drabbas av coronavirus. Läkaren avråder mig från att resa, hur gäller försäkringen då?

Att man ingår i en riskgrupp innebär inte att man automatiskt får ersättning för en resa som man avbeställer. 

Jag har blivit akut sjuk i influensa som mycket väl kan vara Covid -19 och kan inte resa, hur gäller försäkringen?

Både hemförsäkringens reseskydd med tillägg (eller om du har en sk ”Stor”- eller ”Large”-försäkring) och kortförsäkringens avbeställningsskydd gäller vid akut sjukdom (och olycka). Maxbeloppen i skydden kan komplettera varandra. Du behöver skicka in läkarintyg som visar att du är akut sjuk (eller drabbats av en olycka)

Vi tvingades avbryta våra tvåveckors paketresa till Kanarieöarna och blev hemskickade redan efter en vecka. Kan vår förlorade semester ersättas?

Nej, så kallad outnyttjad resekostnad, eller ersättningsresa om mer än halva restiden gått förlorad, kan bara ersättas ur försäkringen om ni under vistelsen skulle bli akut sjuka, skadade eller skulle hamna på sjukhus, och med stöd av läkarintyg skulle behöva vila på hotellrummet. Katastrofskyddet, som i några hemförsäkringar kan omfatta även denna katastrof, täcker endast merkostnader som kan uppstå vid evakuering till en säkrare plats eller hemtransport.

För era rättigheter gentemot researrangören, se  mer på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument

Jag riskerar att bli arbetslös. Jag har en inkomstförsäkring. Hur kan den hjälpa mig?

En inkomstförsäkring kan både ersätta vid sjukdom och/eller arbetslöshet. Inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan. Du måste ha beviljats A-kassa för att kunna få ersättning från försäkringen. Blir du arbetslös så kan du få upp till 80 procent av din lön inklusive ersättning från A-kassan. Försäkringen har en kvalifikationstid. Om du blir arbetslös eller varslad inom en viss tid från det att du tecknade försäkringen, så får du ingen ersättning. Försäkringen gäller inte heller om du, när du tecknade försäkringen, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning.

Jag har en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vad kan jag få för ersättning från den om jag blir sjuk av coronaviruset?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen men innehåller ofta delar som till exempel invaliditetsersättning, diagnosersättning, ärrersättning och ersättning vid sjukhusvistelse. Om du skulle insjukna av viruset på så sätt att du blir inlagd på sjukhus så har du i många fall rätt till ersättning med ett schablonbelopp per dag för de dagar du är inlagd. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilken ersättning du kan få.

Bra att känna till är också att försäkringen ofta innehåller ett dödsfallsbelopp som kan betalas ut om man avlider. 

Om mitt barn drabbas av coronaviruset. Bör jag anmäla det till barnförsäkringen och vilken ersättning kan man få?

Ja, du bör anmäla det till försäkringsbolaget om ditt barn blir sjuk av coronaviruset. Försäkringen innehåller flera olika delar som på olika sätt ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Det som kanske i första hand blir aktuellt är ersättningen vid sjukhusvistelse. Försäkringsbolagen ersätter detta med ett fast belopp per dag som man är inlagd på sjukhus. Skulle ditt barn även behöva fortsatt vård hemma efter sjukhusvistelsen så ersätts även det i många fall. Om sjukdomen dessutom skulle leda till att ditt barn får några bestående men så kan även det ersättas genom barnförsäkringen.

Kan jag använda min privata sjukförsäkring (inkomstförsäkring för sjukdom) om jag blir sjuk av coronaviruset?

En sjukförsäkring kan ersätta ditt inkomstbortfall om du blir sjuk. Försäkringen kallas också för inkomstförsäkring vid sjukdom.
För att få ersättning från din sjukförsäkring krävs det ofta att du är sjukskriven minst tre månader, vilket gör att de flesta troligen inte kommer att få någon ersättning med anledning av coronaviruset.

Kan jag använda min privata sjukvårdsförsäkring om jag blir sjuk av coronaviruset?

En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan också ersätta kostnader för mediciner och eftervård.
Försäkringsbolagen har vissa skillnader i sina villkor men gemensamt är att de gör undantag för det vi just nu upplever med anledning av coronaviruset. Flera bolag undantar sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, vilket coronaviruset gör. Andra undantar akuta- eller anmälningspliktiga sjukdomar, vilket covid-19 också är. Sjukvårdsförsäkringarna gäller därmed inte vid utredning och behandling av covid-19.