Coronapandemin – Hur gäller mina försäkringar?

Här finns svar på hur coronapandemin påverkar dina försäkringar. Du är välkommen att kontakta vår vägledning om du har ytterligare frågor.

Gäller min reseförsäkring om jag ska resa utomlands under coronapandemin?

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller som vanligt så länge inte UD avråder från resa till det land som du tänker besöka. Hos några försäkringsbolag gäller reseskyddet i hemförsäkringen även om UD avråder från resor. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

Här kan du jämföra olika hemförsäkringar

Gäller min reseförsäkring om jag reser inom Sverige under coronapandemin?

För att hemförsäkringens reseskydd ska gälla under resor i Sverige så krävs det att man övernattar ett eller två dygn på annan ort. Stäm av med ditt försäkringsbolag, eftersom villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag.

UD avråder från resor till ett land jag planerar att resa till. Gäller min reseförsäkring?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller hos några men inte alla försäkringsbolag när UD avråder från resor. Du bör kontrollera med ditt försäkringsbolag om du har något reseskydd och vad som i så fall ingår. Ett annat alternativ är att teckna en separat reseförsäkring. Gouda Reseförsäkringar och Bupa Global erbjuder sådana försäkringar.

Vad gäller om jag blir sjuk och befinner mig utomlands?

Reseskyddet i hemförsäkringen täcker nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Du kan även få hjälp med hemtransport med ambulansflyg.

Reseskyddet omfattar inte pågående sjukdomar eller om du har en sjukdom med ett pågående vårdbehov. Det krävs att du har varit symptomfri en viss tid före avresan.
För mer information kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som ditt försäkringsbolag samarbetar med.

Befinner du dig inom EU/EES har du genom ditt EU-kort från Försäkringskassan rätt till samma sjukvård som medborgarna i landet. EU-kortet ersätter däremot inte kostnader för hemresor med till exempel ambulansflyg. Då behöver du ha en hemförsäkring eller en separat reseförsäkring.

Jag har haft covid-19 och planerar att resa utomlands. Gäller reseskyddet i min hemförsäkring då?

Reseskyddet i din försäkring gäller endast vid akuta sjukdomar och olycksfall under resan. Om du har varit sjuk i covid-19 ska du kontakta ditt försäkringsbolag innan du reser utomlands. Du kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning för att få reda på vad din försäkring täcker. Generellt ska man vara helt symptomfri och inte ha uppsökt läkare under tre månader före avresan.

Jag har blivit akut sjuk. Jag kan inte resa, hur gäller försäkringen?

Både hemförsäkringens reseskydd med tillägg (eller om du har en så kallad "Stor"- eller "Large"-försäkring) och kortförsäkringens avbeställningsskydd gäller vid akut sjukdom (och olycksfall). Maxbeloppen i skydden kan komplettera varandra. Du behöver skicka in läkarintyg som visar att du är akut sjuk.

Täcker reseförsäkringen kostnader för hemtransport av en avliden person?

I hemförsäkringens reseskydd ingår i regel kostnader för hemtransport till Sverige om den försäkrade avlider på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Men om UD avråder från resor till landet så är det endast ett fåtal försäkringsbolag som ersätter hemtransport för en avliden person.

Jag är utomlands och kan inte ta mig hem. Jag är nu oförsäkrad. Kan jag förlänga mitt reseskydd?

De flesta försäkringsbolag kräver att en förlängning av din försäkring ska ske i samband med att den gällande försäkringen upphör. En del bolag förlänger däremot om ett "glapp" uppstått, efter en särskild prövning. Några bolag förlänger endast en viss maxtid, medan andra kräver myndighetsbeslut om begränsad möjlighet att transportera sig eller karantän samt att hemresa skulle ha varit bokad. Eftersom kraven varierar, kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som gäller för dig.
Om ditt försäkringsbolag inte erbjuder en förlängning av ditt reseskydd, kan du kontakta Gouda Reseförsäkring, Bupa Global eller True Traveller. De uppger att de kan erbjuda ny reseförsäkring.

Jag har satts i karantän på resan, vad gör jag?

I regel finns inget försäkringsskydd som ger ersättning om du blir satt i karantän på grund av risk för smittspridning. Reseskyddet har normalt inget moment som ersätter merkostnader för exempelvis kost och logi om du sätts i karantän eller blir kvar utomlands av andra skäl än att du själv är sjuk eller skadad. Det kan ändå finnas viss möjlighet att få ersättning för utlägg genom din reseförsäkring. Kontroller med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall.


UD avråder från resor till landet jag ska resa till. Kan jag avboka min planerade resa?

När Utrikesdepartementet avråder från resor kan du ha rätt till avbokning med full återbetalning om du har köpt en paketresa (charterresa). Läs mer om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets webbplats Hallå Konsument. Läs mer om UDs avrådan på Utrikesdepartementets webbplats.

UD avråder från resor till landet jag ska resa till. Gäller avbeställningsskyddet i min försäkring?

Avbeställningsskyddet gäller normalt bara om du har drabbats av en akut sjukdom eller ett olycksfall före resan och kan uppvisa läkarintyg på det. Avbeställningsskyddet i hemförsäkringen eller bankkortet ersätter inte avbokning av en planerad resa på grund av att UD avråder från resa och inte heller på grund av oro för att resa till ett visst land. En separat avbeställningsförsäkring kan däremot eventuellt gälla om UD avråder från resa. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.

Vår dotter ska studera utomlands. Är det möjligt att köpa en studieförsäkring under coronapandemin?

Kontakta försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring och fråga om de erbjuder en studieförsäkring. I dagsläget är det ett fåtal av dessa försäkringsbolag som erbjuder studieförsäkringar om man ska studera i ett land som UD avråder från resor till. Det är däremot möjligt att teckna en försäkring hos Gouda Reseförsäkringar.

Kan jag nekas ersättning från min reseförsäkring på grund av force majeure?

Du kan inte nekas ersättning med hänvisning till force majeure men försäkringsbolaget behöver inte stå för den förlust som kan uppstå om det blir en fördröjning av exempelvis skadereglering eller utbetalning i ditt ärende.

Jag har fått en vattenskada. Försäkringsbolaget vill åtgärda skadan men med tanke på smittorisk vill jag inte släppa in någon i mitt hus. Hur ska vi göra?

Försäkringsbolagen ska vara flexibla i denna situation och har sannolikt vidtagit olika åtgärder för att begränsa smittspridning. För en dialog med ditt försäkringsbolag om vad som behöver göras. Det är du som kund som avgör om du vill att skadan ska repareras eller inte. Men du har samtidigt en skyldighet att begränsa skadan så att den inte förvärras.

Jag planerar att åka på bilsemester. Påverkas min bilförsäkring av att UD avråder från resor till landet jag ska resa till?

Bilförsäkringen gäller enligt de vanliga villkoren. Bilförsäkringen täcker däremot inte eventuella merkostnader som kan uppstå på grund av covid-19, om man själv väljer att åka trots att UD avråder från att resa. Det kan handla om merkostnader för att transportera hem en skadad bil samt förare och passagerare. Det kan också vara merkostnader för reparationer, till exempel på grund av svårigheter att få tag på reservdelar. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som gäller för din försäkring.

Jag riskerar att bli arbetslös. Jag har en inkomstförsäkring. Hur kan den hjälpa mig?

En inkomstförsäkring kan både ersätta vid sjukdom och/eller arbetslöshet. Inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan. Du måste ha beviljats A-kassa för att kunna få ersättning från försäkringen. Blir du arbetslös så kan du få upp till 80 procent av din lön inklusive ersättning från A-kassan. Försäkringen har en kvalifikationstid. Om du blir arbetslös eller varslad inom en viss tid från det att du tecknade försäkringen, så får du ingen ersättning. Försäkringen gäller inte heller om du, när du tecknade försäkringen, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning.

Jag har en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vad kan jag få för ersättning från den om jag blir sjuk av coronaviruset?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen men innehåller ofta delar som till exempel invaliditetsersättning, diagnosersättning, ärrersättning och ersättning vid sjukhusvistelse. Om du skulle insjukna av viruset på så sätt att du blir inlagd på sjukhus så har du i många fall rätt till ersättning med ett schablonbelopp per dag för de dagar du är inlagd. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilken ersättning du kan få.

Bra att känna till är också att försäkringen ofta innehåller ett dödsfallsbelopp som kan betalas ut om man avlider. 

Om mitt barn drabbas av covid-19 bör jag anmäla det till barnförsäkringen? 

Ja, du bör anmäla det till försäkringsbolaget om ditt barn blir sjuk av coronaviruset. Försäkringen innehåller flera olika delar som på olika sätt ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Det som kanske i första hand blir aktuellt är ersättningen vid sjukhusvistelse. Försäkringsbolagen ersätter detta med ett fast belopp per dag som man är inlagd på sjukhus. Skulle ditt barn även behöva fortsatt vård hemma efter sjukhusvistelsen så ersätts även det i många fall. Om sjukdomen dessutom skulle leda till att ditt barn får några bestående men så kan även det ersättas genom barnförsäkringen.

Kan jag använda min privata sjukförsäkring (inkomstförsäkring för sjukdom) om jag blir sjuk av coronaviruset?

En sjukförsäkring kan ersätta ditt inkomstbortfall om du blir sjuk. Försäkringen kallas också för inkomstförsäkring vid sjukdom. För att få ersättning från din sjukförsäkring krävs det ofta att du är sjukskriven minst tre månader, vilket gör att de flesta troligen inte kommer att få någon ersättning med anledning av coronaviruset.

Kan jag använda min privata sjukvårdsförsäkring om jag blir sjuk av coronaviruset?

En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan också ersätta kostnader för mediciner och eftervård.

Försäkringsbolagen har vissa skillnader i sina villkor men gemensamt är att de gör undantag för det vi just nu upplever med anledning av coronaviruset. Flera bolag undantar sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, vilket coronaviruset gör. Andra undantar akuta- eller anmälningspliktiga sjukdomar, vilket covid-19 också är. Sjukvårdsförsäkringarna gäller därmed inte vid utredning och behandling av covid-19.

Hur påverkas pensionen av börsoron på grund av coronaviruset?

Coronaviruset sprider osäkerhet i världen och leder till börsoro på de finansiella marknaderna. För dig som har långt kvar till pension kommer påverkan att vara mindre. Pensionen kan påverkas mer för dig som snart ska ta ut din pension eller för dig som redan är pensionär.

Jag ska snart gå i pension, behöver jag vara orolig för min tjänstepension?

I de kollektivavtalade tjänstepensionerna består ofta merparten av pensionen för dig som är äldre av en förmånsbestämd pension som inte påverkas av börssvängningar. En mindre del kan du placera själv.

Om du däremot har en premiebestämd kollektivavtalad tjänstepension från din arbetsgivare och du inte valt var den ska placeras så är den placerad i ett förvalsalternativ (icke-valsalternativ). I de fyra stora kollektivavtalen är förvalsalternativen traditionella försäkringar. Traditionella försäkringar har som regel en mindre del placerad på aktiemarknaden. Om din kollektivavtalade tjänstepension är placerad i en fondförsäkring kommer den att påverkas mer av börsens svängningar, om du har en stor andel aktiefonder.

En individuell tjänstepension kan vara placerad i traditionell försäkring, fondförsäkring eller depåförsäkring.

För att se över din tjänstepension, kontakta din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag.

Jag har långt kvar till pension, hur påverkas min tjänstepension?

Du som har lång tid kvar till pension kommer sannolikt att drabbas av flera börsnedgångar. Men du har lättare att klara tillfälliga nedgångar och att ta igen både större och mindre börsfall. Pensionssparandet handlar om långsiktighet.

Som yngre kan du själv placera din kollektivavtalade tjänstepension, men ibland måste en del placeras i en så kallad traditionell försäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare alternativ som påverkas mindre av börssvängningar. Om din kollektivavtalade tjänstepension är placerad i en fondförsäkring kommer den att påverkas mer av börsens svängningar, om du har en stor andel aktiefonder.

En individuell tjänstepension kan vara placerad i traditionell försäkring, fondförsäkring eller depåförsäkring.

För att se över din tjänstepension, kontakta din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag. 

Hur ska jag tänka på kring mitt eget sparande till pension?

Det egna privata sparandet utgör för de allra flesta en liten del av den totala pensionen. Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka, men du kan däremot styra över den egna risknivån i dina placeringar.

En hantverkare orsakade en skada i mitt hem. Det företag jag anlitade har nu försatts i konkurs. Vilka möjligheter har jag att få ersättning för skadan?

Det finns regler i Försäkringsavtalslagen som ger ett skydd i denna situation. Det som krävs är att det företag som du har anlitat hade en gällande ansvarsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Då kan du vända dig direkt mot försäkringsbolaget och kräva ersättning för skadan..

Om du inte känner till hos vilket försäkringsbolag ansvarsförsäkringen finns får du försöka ta reda på detta. Ett sätt är att fråga konkursförvaltaren. Det är bra att känna till att försäkringsbolagen enligt lag är skyldiga att lämna upplysningar till dig om försäkringen när du begär det.