Bank

Här samlar vi frågor och svar på vanliga frågor som Konsumenternas Bank- och finansbyrå har fått med anledning av coronaviruset och covid-19 som rör bank- och värdepappersområdet. Om du inte har fått svar på din fråga eller har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kan jag slippa amortera på bolånet?

En bank måste enligt lag se till att du amorterar på ditt bolån, om lånet uppgår till mer än 50 procent av bostadens värde, eller om lånet överstiger 4,5 gånger din bruttoinkomst. Men det finns möjligheter för banken att bevilja tillfälligt undantag från amorteringen om det finns "särskilda skäl".

Finansinspektionen har uttalat att om en låntagare tappar inkomster på grund av coronavirusets spridning så är det ett sådant särskilt skäl. Det är upp till respektive bank att göra bedömningen i det enskilda fallet, men Finansinspektionen säger tydligt att det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning.

Flera banker har publicerat information om att kunder som får betalningssvårigheter på grund av coronasituationen kan ansöka om tillfälliga amorteringslättnader. Det finns även särskilda ansökningsformulär, eller hänvisning till att kunden kan ansöka via internetbanken.

Finansinspektionen föreslår nu i sin bolånerapport, som presenterades den 2 april, att alla bolånetagare ska kunna omfattas av amorteringslättnader. Enligt förslaget ska alla kunna få möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet från och med 14 april 2020.

Min resa har blivit inställd på grund av coronaviruset, kan jag få tillbaka pengar från banken för hotell, flyg och andra kostnader?

Som konsument har du rätt att få tillbaka pengar från din kreditgivare/bank om köpet är gjort med någon form av kredit som kreditkort, faktura eller kontokredit enligt 29§ konsumentkreditlagen. Enligt regeln har du som konsument möjlighet att ställa samma krav mot kreditgivaren som du kan göra mot säljaren.

För att du ska kunna kräva en återbetalning av din kreditgivare måste det finnas en förutsättning för dig att göra en köprättslig invändning mot säljaren. En sådan invändning kan vara att flygbolaget eller hotellet gått i konkurs, du har utnyttjat en ångerrätt eller liknande.

Har du en invändning mot säljaren kan du vända dig mot antingen kreditgivare eller säljare och reklamera köpet. Om du vänder dig mot kreditgivaren var då tydlig med att du vill reklamera köpet enligt 29§ konsumentkreditlagen och förklara vad som har hänt.

Du kan vända dig till din konsumentvägledare i den kommun där du bor eller till Hallå konsument för att ta reda på om du har en köprättslig invändning mot säljaren.

Kan fondbolaget stänga min fond för handel och låsa in mina pengar så jag inte kan ta ut dem?

Ja, ett fondbolag får i vissa undantagsfall stänga eller senarelägga handeln med en fond. Ett sådant undantagsfall är om det inträffar "särskilda omständigheter" eller om fondbolaget har "särskilda skäl" som gör att det finns risk att andelsägarna i fonden inte behandlas lika. En fond får inte stängas bara för att fonden går dåligt utan stängningen ska göras för att skydda dig som andelsägare.

Ett sådant "skäl" kan vara att fonden inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt eller att fonden saknar likviditet. Det är något som kan ske när börsen rasar, som den gjort nu, på grund av den osäkerhet som uppstått av coronavirusets effekter.

Ett annat undantagsfall kan vara att en marknadsplats där fonden handlas på stängs så du varken kan köpa eller sälja någonting på den aktuella marknadsplatsen.

Så snart skälet för att stänga fonden inte finns kvar längre ska handeln i fonden återupptas. Ett exempel är att fonden återigen kan värderas på ett tillförlitligt och sakligt sätt igen.

Vad gäller för de pengar som jag har på ett sparkonto? Är de skyddade i Coronatider?

Insättningsgarantin gäller precis som vanligt. Läs mer om insättningsgarantin här.

En av mina fonder ska läggas ned/avvecklas, kan en fond läggas ned?

Ja, ett fondbolag kan välja att avveckla en fond. Ett av många skäl till att lägga ned en fond är vid ändrade marknadsförhållanden som vi ser nu till följd av Coronaviruset eller om intresset för fonden inte längre finns från investerare.

Om ett fondbolag väljer att avveckla en fond ska du som andelsägare informeras om det i god tid innan. Avvecklas fonden ska fondbolaget sälja av innehavet och sedan dela ut pengarna till dig som andelsägare.

Ett alternativ till att stänga ned en fond kan vara att fondbolaget väljer att slå samman fonden med en annan fond. Det innebär att du blir ägare till en ny fond. Du kan läsa mer om att lägga ned en fond eller slå samman fonder här.

Kan banken säga upp mitt bolån om priserna på bostadsmarknaden rasar till följd av Coronaviruset?

Nej, ditt avtal gäller som vanligt. Banken kan inte säga upp bolånet med hänvisning till prisfall på bostadsmarknaden, som en följd av Coronakrisen. Du som konsument har ett skydd i konsumentkreditlagen som innebär att banken bara kan säga upp ett bolån under vissa förutsättningar. En allmän prisnedgång är inte skäl för uppsägning.
Du kan läsa mer om vilka skäl banken måste ha för att kunna säga upp ett bolån överhuvudtaget här.

Börsen har gått väldigt dåligt nu och mina fonder och värdepapper har tappat mycket i värde, borde jag sälja?

Denna typ av frågor har vi ingen möjlighet att svara på eftersom vi inte kan ge dig privatekonomisk rådgivning. Det uppdrag Konsumenternas Bank- och finansbyrå har är att ge allmän vägledning och fakta till konsumenter i frågor som rör bank- och värdepappersområdet.

Aktörer på finansmarknaden uppmanas att informera om konsekvenserna av coronaviruset

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har med anledning av coronakrisen gått ut med rekommendationer och uppmanat emittenter (utgivare av värdepapper) att vara tydliga och transparanta med hur denna kris påverkar deras produkter. Enligt rekommendationerna ska dessa aktörer så snart som möjligt offentliggöra information om hur deras verksamhet, framtidsutsikter och finansiella ställning påverkas. Har du olika finansiella instrument kan det därför vara bra att se över dessa nu och läsa vilken information som finns om dina värdepapper.