Försäkringsförmedlare

Rådgivning hos försäkringsförmedlare omfattas bland annat av lagen om försäkringsförmedling och lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.

En försäkringsförmedlare får bland annat förmedla och lämna råd om olika placeringar i en livförsäkring. Rådgivningen omfattas då av reglerna i lagen om försäkringsförmedling och i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.

En försäkringsförmedlare kan också ha ett särskilt tillstånd från Finansinspektionen att få lämna investeringsrådgivning om fondplaceringar. Rådgivning om en sådan placering omfattas av lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå