Banker, fond-och värdepappersbolag

Rådgivning hos banker, värdepappersbolag och fondbolag omfattas bland annat av lagen om värdepappersmarknaden.

Får du rådgivning av en rådgivare anställd på bank, värdepappersbolag eller fondbolag, gäller lagen om värdepappersmarknaden. Lagen började gälla den 1 november 2007.
Rådgivning som lämnades före den 1 november 2007, omfattades istället av lag om finansiell rådgivning till konsumenter. Den lagen började gälla den 1 juli 2004.


När det gäller specifikt regler om skadestånd på grund av vårdslös rådgivning och regler kring reklamation och preskription, gäller däremot lagen om finansiell rådgivning till konsumenter fortfarande. Se mer om de reglerna i 6 - 7 §§ lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå