Pensionsguiden

Privat pension

Jämför privata pensionsföräkringar

Läs mer

Här kan du jämföra privata pensionsförsäkringar. Vi jämför traditionella försäkringar, fondförsäkringar och depåförsäkringar och du hittar uppgifter om avgifter, valmöjligheter, historisk avkastning och flyttkostnader. I Jämförelsen visas de bolag dit du kan flytta ett tidigare sparat kapital. Observera: Från 1 januari 2016 slopades avdragsrätten i privat pensionsförsäkring för de flesta. 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå