Pensionsguiden

Jämför individuella tjänstepensioner

Här kan du jämföra försäkringar utifrån bolagens standardprodukter för individuella tjänstepensioner. Du hittar bland annat information om kostnader, fondutbud, rådgivning och historisk avkastning.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå