Pensionsguiden

Tjänstepension

ITP 1 valbara bolag efter 1 juli 2013

Här kan du bland annat jämföra de nu valbara bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, deras livslängdsantaganden och avgifter.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå