Pensionsguiden

Jämför PA16 - avd II valbara bolag 1 jan 2017

Läs mer

Här kan du bland annat jämföra de nu valbara bolagens avgifter och flytträtt.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå