Pensionsguiden

Jämför PA-KFS-09

Läs mer

Här kan du bland annat  jämföra de nu valbara bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter. Om du är anställd inom kommunalt företag och är född 1954 eller senare omfattas du från 1 januari 2009 av PA-KFS 09.

Anställda inom kommunala företag födda 1953 och tidigare samt anställda som 1 januari 2009 har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning omfattas däremot av Gamla PA-KFS.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå