Pensionsguiden

Jämför KAP-KL valbara bolag efter 1 jan 2012

Läs mer

Här kan du bland annat jämföra de nu valbara bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå