Pensionsguiden

Jämför AKAP-KL 1 januari 2014

Läs mer

Här kan du bland annat jämföra de nu valbara bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå