Pensionsguiden

Tjänstepension

Statligt anställd (PA 03)

Är du statligt anställd omfattas du av PA 03, och får själv placera en del av premierna för tjänstepensionen. Arbetsgivaren betalar från det du är 23 år en pensionspremie motsvarande 2,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras. Från 1 januari 2011 gäller nya bolag och avgifter i PA 03.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) administrerar valen

Premierna betalas in till en valcentral – som för PA 03 är Statens tjänstepensionsverk. Valcentralen skickar premien till det försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort något val av placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring med återbetalningsskydd i försäkringsbolaget Kåpan Pensioner.

Kåpan - en kompletterande ålderspension

Arbetsgivaren betalar även in en premie på motsvarande 2% av din lön till "Kåpan Tjänste" från det att du är 23 år. Kåpan Tjänste är en kompletterande ålderspension. För den delen av tjänstepensionen placerar du inte själv premierna.

Beroende på din ålder och lön kan du också omfattas av en förmånsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda pensionen kan du inte heller placera själv.

Sänkta avgifter?

Från den 1 januari 2011 har avgifterna hos de valbara bolagen inom PA 03 sänkts. Majoriteten av de försäkrade behöver inte göra något omval av försäkringsbolag eftersom de lägre avgifterna automatiskt gäller för de nya premierna. Det är upp till varje bolag att avgöra om de lägre avgifterna också ska omfatta försäkringar som tecknats innan dess. I Pensionsguiden kan du själv se hur avgiftsuttaget hanteras för nytt och tidigare uppsamlat pensionskapital.

Ändring av valbara bolag

Från och med 2011 kan du inte välja Arkitekternas Pensionskassa, traditionell förvaltning i SEB Trygg Liv eller Handelsbanken Liv som förvaltare. De som varit försäkrade i Arkitekternas Pensionskassa måste göra ett omval till något annat bolag medan försäkrade i SEB Trygg Liv och Handelsbanken Liv blir överflyttade till deras fondförsäkringsalternativ (entréfond). Från 1 januari 2012 är inte Länsförsäkringar Liv med traditionell förvaltning valbar i PA03. Från 1 januari 2015 är inte heller Avanza valbart bolag. Försäkringar i Avanza läggs i fribrev, och du måste göra ett omval av bolag för nya premier.