Pensionsguiden

Kommun och landsting (AKAP-KL)

Är du född 1986 eller senare och är anställd inom kommun, landsting, kommunal-/kommunförbund eller kommunala företag omfattas du från den 1 januari 2014 av AKAP-KL. Arbetsgivaren betalar en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (461 250 kr år 2017). Du får själv välja och ta ansvar för hur dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

AKAP-KL är en helt premiebestämd pension och du får placera hela pensionspremien själv. Det innebär att du helt själv, utifrån exempelvis ditt val av bolag, återbetalningsskydd, och utbetalningstid, bär ansvaret för hur stor din pension blir i slutändan.

Din lön bestämmer premiens storlek

I AKAP-KL betalar arbetsgivaren in 4,5% av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (461 250 kr år 2017). På lön som överstiger det beloppet betalar arbetsgivaren 30% upp till 30 inkomstbasbelopp. I AKAP-KL finns inte någon nedre åldersgräns, vilket gör att du kan få tjänstepension även om du som ung exempelvis sommarjobbar.

Pensionsvalet och Valcentralen administrerar valen

Valcentraler för KAP-KL är Pensionsvalet och Valcentralen (Skandikon Administration AB). Det är valcentralen som administrerar valen.

Om du inte väljer bolag

Väljer du inte aktivt något bolag, så hamnar dina premier i det s k ickevalsalternativet . Det är en traditionell försäkring med återbetalningsskydd i försäkringsbolaget KPA. Återbetalningsskydd innebär att det du har sparat ihop utbetalas till den eller de som är förmånstagare. Har du ett återbetalningsskydd får du själv en lägre pension.

Automatisk övergång

Om du omfattades av KAP-KL före den 1 januari 2014, går du automatiskt över till AKAP-KL om du är född 1986 eller senare. Då kommer dina tidigare val av bolag inom KAP-KL att fortsätta gälla även inom AKAP-KL. Undantaget om du haft Avanza, SPP, eller Nordnet i KAP-KL; de går inte att välja inom AKAP-KL.