Jämför Gamla PA-KFS

Läs mer

Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter. Om du är anställd inom kommunalt företag och är född 1953 eller tidigare eller är anställd som vid årsskiftet 2008/2009 hade sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning omfattas du av Gamla PA-KFS. Om du däremot är anställd i kommunalt företag och är född 1954 eller senare omfattas du från 1 januari 2009 av PA-KFS 09.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå