Jämför PA-03 valbara bolag före 2011

Läs mer

Observera att informationen som finns i denna jämförelse var aktuell fram till 2010-12-31. Från den 1 januari 2011 har det skett förändringar vad gäller valbara bolag, avgifter, sätt att hantera utbetalning och vilken entréfond som är gällande.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå