Jämför PA-03 valbara bolag efter 2011

Läs mer

Observera att informationen som finns i denna jämförelse var aktuell fram till 2016-12-31. Från den 1 januari 2017 har det skett förändringar vad gäller valbara bolag, avgifter, sätt att hantera utbetalning och vilken entréfond som är gällande.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå