ITP 1 - valbara bolag 2007-2010

Läs mer

Observera att informationen i den här jämförelsen var aktuell fram till 2010-06-30. Från den 1 juli 2010 har det skett förändringar vad gäller valbara bolag, avgifter, sätt att hantera utbetalningar och vilken entréfond som är gällande.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå