Flytta din privata pensionsförsäkring

Flytträtt innebär att du får flytta kapitalet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten. Innan du bestämmer dig för att flytta bör du ta reda på vad det kostar och vilket kapital du får flytta, framförallt om du har en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring.

För att du ska få flytta ditt pensionssparande måste det framgå av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter det att försäkringen tecknades.

Har du flytträtt?

Har du ett äldre avtal som är tecknat i en traditionell försäkring, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum och det finns fortfarande äldre avtal som inte har någon flytträtt alls. Om det till exempel finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta kapitalet.

Längst ned på sidan hittar du en länk till en jämförelse av privata pensionsförsäkringar, bl a flytträtt .

Värdet

Om det är en traditionellt förvaltad försäkring är det inte säkert att du får med dig hela pensionskapitalet. Om det bolag som du flyttar från är ömsesidigt och har redovisat ett högre värde på din försäkring än vad bolaget anser sig ha täckning för vid flyttillfället – d v s om bolaget har en kollektiv konsolidering som ligger under den nivå som bolaget har bestämt – så kan bolaget sänka värdet på det kapital som du får flytta (marknadsvärdesjustering).

Skillnader i garanterat kapital

Om du väljer att ha en traditionellt förvaltad försäkring i det bolag du flyttar till, så finns det skillnader i hur det mottagande bolaget hanterar dina pengar. Några försäkringsbolag fördelar pengarna mellan garanterat kapital och återbäringsdel på samma sätt som de var fördelade i det tidigare bolaget, medan andra bolag garanterar mellan 70 och 100 procent av kapitalet.

Olika livslängdsantaganden

Eftersom bolagen har olika livslängdsantaganden och prognosräntor så är det inte säkert att det är det bolag där ditt pensionskapital vid pensioneringen är störst som måste vara det bolag som ger dig den högsta pensionen.