Har du rätt att flytta din pension?

Flytträtt innebär att du får flytta värdet i en pensionsförsäkring mellan olika försäkringsbolag. Ett individuellt pensionssparande (IPS) kan alltid flyttas till ett annat sparinstitut men du kan däremot inte flytta mellan en pensionsförsäkring och IPS.

När det gäller privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar finns det inte alltid flytträtt. För att du ska få flytta din privata pensionsförsäkring måste det framgå av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen.

Kontrollera flytträtten i din kollektivavtalade tjänstepension

I vissa kollektivavtalade tjänstepensioner finns det flytträtt. Det innebär att du kan  flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

Värdet?

Det bolag du flyttar pensionskapitalet från kan ta ut en flyttavgift. Om du flyttar en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring är det heller inte säkert att du får med dig hela pensionskapitalet. Är det värde som redovisats på ditt värdebesked högre än vad bolaget faktiskt har täckning för vid flyttillfället, kan försäkringskapitalet justeras ned (marknadsvärdesjustering).

Kostnad

Ta reda på vad det kostar att flytta ditt pensionssparande. Ska du flytta en traditionellt förvaltad försäkring bör du kontrollera hur stor del av kapitalet du får med dig. Om du väljer att flytta till en traditionellt förvaltad försäkring, ta reda på hur bolaget som du flyttar till kommer att dela upp kapitalet i garanterat värde respektive återbäringsdel.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå