Jämför privat pensionsförsäkring

Här kan du jämföra privata pensionsförsäkringar. Bland annat kan du jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter. Observera: Från 1 januari 2016 slopades avdragsrätten i privat pensionsförsäkring.

Följande bolag har infört begränsningar för eventuell nyteckning av privat pensionsförsäkring; - AMF stoppade för nyteckning från 31 maj 2014. Bolaget tar ej heller emot premier från 1 januari 2015 för befintliga försäkringar. - Folksam stoppade för nyteckning från 1 maj 2014. Näringsidkare kan fortsatt nyteckna. - KPA stoppade helt för nyteckning från 1 maj 2014. - Danica har stoppat för nyteckning. Näringsidkare kan nyteckna i annan produkt än den som finns med i jämförelsen. - Skandia Allt i Ett Pension är stoppad för nyteckning från juni 2014.  SEB är stoppad för nyteckning. Näringsidkare kan dock fortsätta att nyteckna.

Läs mer

Följande bolag har infört begränsningar för nyteckning av privat pensionsförsäkring;

- AMF stoppade för nyteckning från 31 maj 2014. Bolaget tar ej heller emot premier från 1 januari 2015 för befintliga försäkringar.

- Folksam stoppade för nyteckning från 1 maj 2014. Näringsidkare kan fortsatt nyteckna.

- KPA stoppade helt för nyteckning från 1 maj 2014.

- Danica har stoppat för nyteckning. Näringsidkare kan nyteckna i annan produkt än den som finns med i jämförelsen.

- Skandia Allt i Ett Pension är stoppad för nyteckning från juni 2014.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå