Jämför utbetalning av allmän pension

Läs mer

I jämförelsen kan du utifrån ett givet pensionskapital se hur Pensionsmyndigheten betalar ut inkomstpensionen och premiepensionen. Den allmänna pensionen betalas alltid ut livsvarigt. Det framgår också vilka livslängdsantaganden och prognosräntor som myndigheten använder.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå