Pension från jobbet - tjänstepension

Den pension du får från jobbet kallas tjänstepension. Det är arbetsgivaren som för din räkning betalar premien för tjänstepensionen, men du som anställd som själv får placera hela eller delar av pensionspremien i det försäkringsbolag och i den förvaltningsform du önskar.

För många blir tjänstepensionen en stor del av ålderspensionen. En viktig skillnad mellan den allmänna pensionen, som du får via staten, och tjänstepensionen är att i den allmänna pensionen tjänar du bara in pension på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en årsinkomst på 461 250 kr år 2017. Men i tjänstepensionen finns det inte något tak, utan du tjänar in pension på hela inkomsten. Ju högre inkomst du har, desto viktigare är tjänstepensionen.

Hur mycket pengar som arbetsgivaren sätter av till din pension, beror på vad parterna i ditt kollektivavtalsområde har förhandlat fram.

Välja försäkringsbolag och förvaltningsform

Inom varje kollektivavtalsområde finns det ett antal bolag som du själv kan välja att placera din pensionspremie i. Du kan då välja om du vill ha traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Det finns alltid ett bolag – ett ickevalsalternativ – där dina pensionspremier hamnar om du inte gör något val.

Allt fler tjänstepensioner premiebestämda

I allt högre utsträckning har tjänstepensionerna övergått till att bli premiebestämd pension (kallas också avgiftsbestämd pension) - där du som anställd själv får placera pensionspremierna. Hur stor pensionen slutligen blir beror bland annat på din lönenivå, anställningstid och vald förvaltning. Tidigare var tjänstepensionen en förmånsbestämd pension. I kollektivavtalet bestämdes hur många procent av slutlönen du skulle få i pension. Förmånsbestämd pension ingår även dag i vissa avtalsområden. Den kan du inte placera själv.

Individuell tjänstepension

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats bör du kontrollera med arbetsgivaren om du ändå omfattas av en tjänstepension. Sätter inte arbetsgivaren av premier till en tjänstepension, måste du själv förhandla med arbetsgivaren om att få det. De premieavsättningar som arbetsgivaren gör inom kollektivavtalad tjänstepension, kan du använda som utgångspunkt vid en förhandling med din arbetsgivare.

Läs också om

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå