Eget pensionssparande

Eget pensionssparande har länge varit förknippat med att spara i privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS). Sen 1 januari 2016 har dock avdragsrätten slopats helt för de allra flesta, varför det för många inte längre är aktuellt att sätta in mer pengar. Men det finns andra sätt att spara till pensionen. Exempelvis i en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. 

De privata pensionsförsäkringarna och IPS lever kvar även om du slutar att sätta in pengar. De pengar du betalt in forsätter att förvaltas av ditt bolag, och försäkringen läggs i ett s k fribrev.

Alternativ till det avdragsgilla pensionssparandet kan vara att spara i en kapitalförsäkring eller via ett investeringssparkonto. På vår webbplats kan du läsa mer om dessa sparformer under fliken Spara.

 

Läs också om

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå