Checklista

Ska du träffa en rådgivare för att få råd om hur du ska placera dina pengar, kan det vara bra att känna till de skyddsregler som finns.

Tanken med skyddsreglerna är framförallt att du ska få råd om sådana placeringar som passar dig utifrån dina ekonomiska förutsättningar och behov.

Kontrollera företaget

Kontrollera att företaget finns i Finansinspektionens företagsregister. Där kan du se vilka tillstånd företaget har. I vissa fall kan du också se vilka rådgivare som finns anställda i bolaget. Hittar du inte företaget eller rådgivarens namn i företagsregistret, kan det vara en signal om att företaget inte lämnar rådgivning utan endast säljer och/eller marknadsför finansiella produkter. Rådgivningsreglerna gäller då inte.

Rådgivare eller säljare?

Kontrollera att personen du träffar är rådgivare och att han/hon avser att lämna råd om de placeringar som kan vara aktuella för dig. Vissa bolags representanter lämnar ingen rådgivning utan säljer/marknadsför bara produkter. Fråga vad som gäller!

Bättre skydd vid rådgivning

Vid rådgivning gör rådgivaren en bedömning av vilka placeringar som är lämpliga för dig bland annat utifrån din ekonomiska situation och den risk du är beredd att ta. Vid försäljning och marknadsföring är placeringsbeslutet däremot helt och hållet ditt eget.

Se till att du förstår placeringen

Se till att du förstår den placering du gör. Förstår du inte informationen du får, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, så ställ frågor tills du känner dig nöjd. Boka in fler besök hos rådgivaren om du känner att det behövs eller rådfråga ytterligare någon kunnig person innan du bestämmer dig.

Ha inte bråttom

En teckningsanmälan och andra avtal som du skriver under är bindande. Det finns sällan någon ångerrätt. Läs därför igenom all skriftlig information du får och tänk efter noga innan du skriver under.

Se till att få kopia av dokumentationen

All rådgivning ska dokumenteras. Första gången du får rådgivning ska du få en kopia av rådgivningsdokumentationen. Får du ingen dokumentation så fråga efter den. Läs igenom noga och kontrollera att det som står där stämmer. Saknas något eller är något fel så begär att det rättas skriftligt. Dokumentationen kan vara viktig som bevismedel vid en eventuell tvist i framtiden. Se till att få med en kopia hem.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå