Rådgivning

Banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, fond- och värdepappersbolag erbjuder rådgivning om finansiella placeringar. Oavsett vem du får rådgivning av finns det lagar som ska skydda dig i samband med rådgivningen. Lagarna gäller när du får individuella råd utifrån dina behov och dina ekonomiska förutsättningar. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella placeringar omfattas däremot inte.

Den rådgivare du träffar ska tydligt klargöra för dig om det är fråga om rådgivning eller försäljning. Är du osäker så fråga!

Marknadsföring och försäljning faller utanför reglerna om rådgivning

Företaget du träffar ska tydligt skilja på vad som är placeringsråd respektive marknadsföring eller allmän information. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om individuella råd eller om mer generell information. Det kan även vara svårt att dra gränsen mellan rådgivning och försäljning. Har personen du träffar presenterats som personlig rådgivare, ekonomisk rådgivare eller personlig bankman, kan du anta att det är fråga om individuell rådgivning, d v s att du får råd som är anpassade för just dig.

Rådgivningsreglerna gäller inte när:

• ett företag endast lämnar allmän information om finansiella placeringar
• företaget ger en allmän köprekommendation som företaget har vid ett visst tillfälle
• information lämnas i massmedia eller på annat sätt till en vid krets av personer.

Tillstånd för rådgivning

För att få lämna råd om finansiella placeringar krävs tillstånd från Finansinspektionen. Vilka bolag som har tillstånd kan du se i Finansinspektionens företagsregister.

Vilka typer av placeringar omfattas av reglerna?

Reglerna gäller framförallt placeringar i finansiella instrument till exempel aktier, fonder, strukturerade produkter, obligationer och livförsäkringar med sparmoment.

Rådgivningen

Rådgivaren ska anpassa sina råd efter dina önskemål och behov och ska inte rekommendera något annat än vad som kan anses lämpligt för dig. Det är därför viktigt att du informerar rådgivaren om allt som kan vara av värde för rådgivningen. Det är också viktigt att du förstår hur de föreslagna produkterna fungerar och vilka risker som finns att förlora hela eller delar av pengarna du placerar.

Dokumentation av rådgivningen

Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen vid första rådgivningstillfället. I dokumentationen ska det bland annat framgå vilken risk du är beredd att ta med dina pengar och hur länge du kan tänka dig att binda pengarna.
Läs igenom dokumentet ordentligt och kontrollera att det som står där stämmer och att rådgivaren har förstått det du informerat om. Saknas det någon information eller ser du något som är fel, så begär att det rättas skriftligt.
Läs också noga igenom all annan information du får om själva produkten/placeringen innan du bestämmer dig. Ställ frågor om det är något som du inte förstår. Det är sällan bråttom att fatta ett beslut.