Vi fortsätter att sätta poäng

I vägledningen identifierar vi kontinuerligt konsumentproblem som vi sedan analyserar och återför till våra huvudmän. Konsumenternas synpunkter utgör en viktig informationskälla till att åstadkomma förbättringar i villkor och konsumentinformation

- Våra jämförelser av försäkringar är välbesökta sidor på webbplatsen. Vi märker att transparens och enkelhet är nyckeln till nöjdare och tryggare konsumenter. Därför kommer vi fortsätta att jobba i den andan och ta fram fler jämförelser, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringabyrå.