De val du gör har betydelse

De val vi konsumenter gör när det gäller vår privatekonomi kan få stor betydelse för vårt ekonomiska välbefinnande både på kort och på lång sikt. Många konsumenter har under 2015 vänt sig till oss för att få hjälp och stöd när det gäller val av sparform, lån och olika betaltjänster.

Finansiella produkter och tjänster upplevs många gånger som komplicerade och svåra att förstå. Många konsumenter som kontaktar Konsumenternas Bank- och finansbyrå känner inte till vilka rättigheter och skyldigheter de har, vilka risker de tar och med vem de ingår ett avtal.

Via vägledningen får vi veta vilken information konsumenterna söker och även på vilka områden de saknar information. Det ger oss ett bra underlag för att ta fram enkel, korrekt och relevant information om produkter och tjänster på bank- och värdepappersområdet, som publiceras här på vår webbplats.