De val du gör har betydelse

Här kan du ladda ned 2015 års verksamhetsberättelse. Där kan du läsa vilka frågor som varit av störst betydelse för konsumenterna under året och våra analyser.  

Några av årets viktigaste frågor på Konsumenternas Bank- och finansbyrå var:

  • Konsumenterna känner inte till vilka rättigheter och skyldigheter de har
  • Konsumenterna känner inte till vilka risker de tar
  • Konsumenterna känner inte till med vem de ingår ett avtal.