Om oss

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner skaffa sig objektiv fakta och få vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

Båda organisationernas övergripande uppdrag är att hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut inom det finansiella området. Det gör vi bl a genom att:

  • tolka villkor
  • beskriva lagar och regler
  • informera om och jämföra bank- och försäkringsprodukter
  • beskriva hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Stiftelser

Båda konsumentbyråerna drivs som stiftelser. Bakom Konsumenternas Bank- och finansbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

Verksamheterna finansieras av respektive bransch.

Webben allt viktigare i vägledningen

Konsumenterna väljer ofta att ringa oss på vår telefontid, skriva brev eller mejla. Allt fler besöker också vår gemensamma webbplats, antingen före eller efter samtalet. På webbplatsen finns fakta och en rad verktyg för att utvärdera och välja olika bank- och försäkringstjänster.

Analyserar konsumenternas problem

Förutom att hjälpa enskilda personer är det en viktig uppgift för oss att identifiera och analysera konsumenternas problem och vidarebefordra dem till olika myndigheter, företag och branschorganisationer. På så sätt skapar vi långsiktigt bättre förutsättningar för konsumenterna på den finansiella marknaden. I våra verksamhetsberättelser redovisas en del av de problem som varit aktuella under året.

Fakta och verktyg till Hallå konsument

Både Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samarbetar med den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument, dels genom att förse tjänstens webbplats och handläggare med fakta och verktyg, dels genom att ta vid när Hallå konsument får bank-, finans- eller försäkringsfrågor.

 

Läs också

Externa webbplater

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå