Om seniorlån

Har du fyllt 58 år och äger en obelånad eller lågt belånad bostad, kan du ta ett seniorlån med bostaden som säkerhet. Det finns i dag två typer av seniorlån och för att hitta den lösning som passar dig, bör du noga sätta dig in i hur de fungerar. Fundera också på hur du vill ha lånet utbetalt, hur mycket du behöver låna och ta reda vilka avgifter som finns.

Många äldre personer har svårt att få lån, eftersom långivarna menar att de inte klarar av att betala ränta för lånet med sin pension eller månadsinkomst. Om du är i den situationen och har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus kan ett seniorlån vara ett alternativ för dig. En långivare ställer krav på att du ska fyllt 58 år för att få ett seniorlån, medan den andra långivaren kräver att du har fyllt 60 år.

Bostaden som säkerhet

I ett seniorlån används värdet i bostaden som säkerhet. Lånet är amorteringsfritt och du behöver inte betala ränta med pengar från din månadsinkomst.

Långivaren bestämmer hur stor del av bostadens marknadsvärde som du får belåna. Om din bostad sedan tidigare är belånad kommer långivaren eventuellt att lösa det befintliga lånet.

Olika lånekonstruktioner

Det finns idag två bolag på marknaden som erbjuder seniorlån. Lånens konstruktion varierar. Innan du bestämmer dig för att ta ett seniorlån är det viktigt att du har förstått hur seniorlånen är uppbyggda. Du har därefter större möjlighet att avgöra vilket alternativ som passar dig bäst. Du kan bland annat välja om du vill ha pengarna utbetalade som ett engångbelopp, som månadsutbetalningar eller en kombination av dessa.

Läs också noga igenom all information du får från en långivare, ställ frågor och ta god tid på dig innan du skriver under något avtal.

Belåna bostaden till en mindre del

För att inte riskera att bli tvungen att sälja bostaden vid slutet av lånets löptid kan du välja att belåna bostaden till en mindre del. På så sätt finns det ett obelånat värde kvar när lånets löptid går ut, vilket kan ge dig möjlighet att förnya lånet istället för att sälja bostaden.

Om du förtidslöser ett bundet lån kan du behöva betala ränteskillnadsersättning.

Tänk på att ett seniorlån kan påverka bostadstillägg till pensionärer. Kontrollera detta med Pensionsmyndigheten.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå