Jämför boräntor

Läs mer

I den här jämförelsen hittar du både bankernas annonserade listräntor och lämnade snitträntor. Tabellerna med genomsnittsräntor visar ett genomsnitt av de boräntor som bankerna faktiskt har beviljat de senaste månaderna. Vi redovisar genomsnittsräntor för sex månader tillbaka. Underlaget för snitträntorna består av förnyade, omförhandlade och förlängda lån.

Fast eller rörlig bolåneränta? Det går inte att i förväg veta vad som blir billigast! Rörlig ränta har historiskt sett ofta varit billigare i genomsnitt över en längre tid, men det finns en risk att räntan under vissa perioder kan bli hög. Är det viktigt att veta exakt hur stor räntekostnaden blir så finns det skäl att välja bunden ränta.

Några saker att tänka på vid val mellan rörlig eller bunden ränta:

Rörlig ränta: Numera erbjuds inte helt rörlig ränta utan den kortaste bindningstiden brukar vara 3 månader. Den räntan kallas ofta rörlig. Den ger störst frihet, men kan variera mycket och periodvis bli hög. Har du rörlig ränta kan du när som helst välja att binda räntan.

Bunden ränta: Ofta dyrare än rörlig ränta, men inte alltid. Du vet i förväg precis hur stor räntekostnaden blir i din budget. Tänk på att du kan få betala ersättning till banken om du behöver lösa lånet i förtid av någon anledning, exempelvis om du byter bostad. När bindningstiden upphör måste du meddela banken i god tid om du vill ändra till någon annan bindningstid. Gör du inte det har banken rätt att binda om lånet på en ny lika lång tid (till den räntesats som då är aktuell). Många banker har valt att i stället lägga lånen på 3 månaders bindningstid om inte deras kunder meddelar annan tid. Kontrollera hur din bank gör!

Ett klassiskt råd är att dela upp lånet i olika bindningstider, t.ex. en rörlig del och en eller ett par delar med längre tider. Då undviker du risken att räntekostnaden för hela lånet förändras kraftigt på en gång. Men tänk på att olika bindningstider kan innebära en inlåsningseffekt om du skulle vilja byta bank, eftersom det inte är säkert att du kan flytta bara en del av ett lån. I så fall får du antingen betala ersättning för förtidslösen eller invänta att alla bindningstider löper ut. Har du till exempel en del med 2-årig bindningstid och en del på 5 år så tar det 10 år tills båda löper ut samtidigt.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå