Jämför avgifter

Läs mer

Här kan du jämföra avgifter för att ha internetbank, betala räkningar, göra överföringar från ditt konto till ett konto i en annan bank och att lösa in bank- och plusgiroavier.

Inget av bolagen tar ut avgift för internetbank, men hos vissa innehåller tjänsten bara ett grundutbud. Då kan du exempelvis se saldon på dina konton och överföra pengar mellan egna konton i banken, men om du vill kunna betala räkningar och göra överföringar till andras konton är det en tilläggstjänst som du får betala för.

Att betala räkningar i kassan är ofta dyrt. Att betala via brevgiro kan vara ett bättre alternativ om du inte kan eller vill betala med hjälp av datorn.

Löser du in en bankgiro- eller plusgiroavi kostar det inget om du sätter in pengarna på ett konto i samma bank.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå