Besök från personer som inte bor i EU

Utländska medborgare som bor utanför EU men som ska besöka Sverige måste teckna en särskild försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Det krävs som regel för att få visum.

Om du ska få besök av en person som bor utanför EU så behöver besökaren ha en försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Det krävs som regel för att få visum till Sverige. Försäkringen ger ersättning för kostnader vid akut tandvård, vid olycksfall, för resor i samband med sjukvård, hemresa eller hemtransport samt transport av avliden och begravningskostnader.

Försäkringen kan antingen köpas i hemlandet eller i Sverige. Alla länder har dock inte sådana försäkringar, och då måste du köpa den i Sverige. Försäkringen måste alltid köpas före besöket i Sverige.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå