Jämför villaförsäkringar

Läs mer

I Poängjämförelsen gör vi en bedömning av det viktigaste i försäkringarnas innehåll och värderar det. Under fliken Fördjupad jämförelse jämför vi villkoren mer i detalj. Premier går inte att jämföra eftersom de sätts individuellt.

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poängen. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi tagit hänsyn till dels hur viktig varje del är, dels betygssatt dem bolagen emellan. Vi har också tagit hänsyn till att beloppet ska räcka för den aktuella situationen: om alla försäkringsbolag t ex har ett otillräckligt belopp för rättsskydd så får inte ens det bästa bolaget 5.0 i poäng.

Vilka produkter jämför vi?

En del bolag har flera olika typer av villaförsäkringar. I de mer omfattande (Stor, Large, Plus, etc) och mellanprodukterna ingår t ex mervärdet ”Allrisk Villa”. Andra bolag har bara en slags villaförsäkring och då kan ”Allrisk Villa” ingå som standard.

Om ett mervärde, som t ex ”Allrisk Villa”, redan ingår i försäkringsbolagets färdiga produkt får bolaget högre poäng. Vi jämför däremot inte om det går att lägga till mervärden till den färdiga produkten (vilket ofta går att göra). Jämförelsen utgår alltså från att man själv inte lägger till eller tar bort någon tilläggsförsäkring.

Om ”Allrisk Villa” ingår hos Länsförsäkringar från början eller inte beror på vilket län det gäller.

Premier

Vi har inte med priser (premier). Premien sätts individuellt och avgörs av en mängd olika faktorer, främst boendeort och villans boyta. Olika typer av rabatter förkommer frekvent. Det går därför inte att rangordna eller jämföra olika premier över landet.

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet

Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter som vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet för sakförsäkringar. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck i jämförelsen. Senaste undersökningen kan du läsa här.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, 60-74 Nöjda kunder, 75-100 Mycket nöjda kunder.

Observera att SKI-resultatet gäller för samtliga sakförsäkringar och inte bara hemförsäkringar.

Ofta tecknar du en kombinerad villahemförsäkring. Villadelen gäller byggnaden och tomten, hemdelen gäller dina föremål. Jämför därför också bolagens hemförsäkringar på sidan Jämför hemförsäkringar.

 

 

 

 

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
Konsumenternas-poäng Poäng
Aktsam
3,5
5,0
3,0
3,9
2,7
3,3
2,8
Dina
4,0
5,0
3,0
4,2
3,9
4,4
3,2
69,6
Gjensidige
3,5
5,0
3,0
4,2
2,2
4,1
2,6
Trygg-Hansa med allrisk
4,0
5,0
4,7
4,5
3,5
3,8
2,8
68,8
If
3,8
5,0
4,2
4,0
2,8
4,1
2,5
67,8
Sveland
3,5
5,0
3,0
4,5
2,0
3,8
2,6
Moderna
3,6
5,0
3,0
4,5
2,4
4,4
2,3
If Stor
4,3
5,0
4,9
4,8
4,4
4,1
2,9
67,8
Vardia
3,4
5,0
3,0
3,8
2,4
4,1
2,3
WaterCircles
3,5
5,0
3,0
3,9
2,4
4,4
2,6
Folksam Bas
3,7
5,0
3,0
4,9
2,5
4,4
2,6
69,3
Folksam Stor
4,6
5,0
4,6
4,9
4,3
4,4
4,2
69,3
Moderna Large
4,4
5,0
4,7
4,9
3,8
4,4
3,5
If Extra
3,9
5,0
4,2
4,0
3,9
4,1
2,5
67,8
Vardia Stor
4,3
5,0
4,7
4,2
3,8
4,1
4,2
WaterCircles Super
4,1
5,0
4,3
4,1
3,4
4,4
3,2
ICA Försäkring
3,9
5,0
4,1
4,5
3,0
4,1
2,8
ICA Försäkring Plus
4,2
5,0
4,5
4,9
3,4
4,1
3,2
Länsförsäkringar Bergslagen, Blekinge, Dalarnas, Gotland, Göinge-Kristianstad, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne (Mellan, Stor), Västerbotten, Västernorrland, Älvsborg, Östgöta
4,3
5,0
4,5
4,5
3,7
4,0
3,8
77,4
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Halland, Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne (Bas), Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland
3,7
5,0
3,0
4,5
2,9
4,0
2,6
77,4
Tre Kronor Bas
3,4
5,0
3,0
4,5
2,2
3,3
2,7
Tre Kronor Plus
4,3
5,0
4,5
4,5
4,2
4,1
3,8

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå