Jämför försäkringar för utländska besökare

Läs mer

Om du ska få besök av en person som bor utanför EU så behöver besökaren ha en försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Den krävs som regel för att personen ska få visum till Sverige. En sådan försäkring ger ersättning för kostnader vid akut sjukvård, akut tandvård, vid olycksfall, för resor i samband med sjukvård, hemresa eller hemtransport samt transport av avliden och begravningskostnader. Försäkringen kan antingen köpas i hemlandet eller i Sverige, men den måste alltid köpas före besöket i Sverige. Alla länder har dock inte sådana försäkringar och då måste du köpa den i Sverige. Observera att ingen av dessa försäkringar innehåller ansvarsskydd eller rättskydd!

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå