Jämför separata reseförsäkringar

Läs mer

Har du ingen hemförsäkring bör du köpa en separat reseförsäkring. Du kan också använda en separat reseförsäkring för att förlänga din hemförsäkrings reseskydd eller (i ett fall ) försäkra dig för s k riskfyllda aktiviteter. De separata reseförsäkringarna gäller normalt i upp till ett års tid.

Alla försäkringar som vi jämför ersätter nödvändiga och skäliga kostnader om du blir akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall. Ingen av försäkringarna innehåller dock något avbeställningsskydd men några kan ge dig ersättning för att komma i kapp resan om du har missat avresan. Viktiga saker att jämföra är:

  • Dagsersättning vid sjukdom
  • Ersättningsresa om mer än halva restiden blir outnyttjad på grund av sjukdom
  • Maxersättning för medförd egendom
  • Beloppen för ansvars- överfalls- och rättsskydd

                    

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå