Jämför reseförsäkringar som kompletterar hemförsäkringen

Läs mer

Kompletterande reseförsäkringar säljs av bland annat researrangörer och gäller normalt i 45 dagar. De kan innehålla till exempel självriskeliminering eller ge dig ersättning för händelser som reseskyddet i en vanlig hemförsäkring också ersätter så att du har möjlighet att få ersättning från flera håll – till exempel kan de kompletterande reseförsäkringarna ge vissa schablonbelopp för förseningar. En kompletterande reseförsäkring är däremot inte en fullständig reseförsäkring för dig som inte har någon hemförsäkring, eftersom den inte ger ersättning för kostnader om du blir akut sjuk, drabbas av ett olycksfall eller behöver  hemtransport med ambulansflyg. För det behöver du en hemförsäkring eller en separat reseförsäkring.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå