Jämför olycksfallsförsäkringar

När du ska jämföra olycksfallsförsäkringar är det viktigast att se till att de ger bra ersättning för allvarliga skador som leder till invaliditet eller funktionsnedsättning. Vilket försäkringsbelopp du väljer och om det sänks med åldern påverkar invaliditetsersättningarna och är därför extra viktigt att kontrollera.

Det finns ett så stort antal olycksfallsförsäkringar på marknaden att det inte går att jämföra alla. I jämförelsen finns därför exempel på vilka ersättningar som finns i olycksfallsförsäkringar. Vi har valt ut två individuella försäkringar och en gruppförsäkring. Du kan använda exemplen för att jämföra med din befintliga olycksfallsförsäkring eller med ett erbjudande du har fått. Skriv ut och jämför olycksfallsförsäkringar.

Tabel över olycksfallsförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå