Ekonomisk invaliditet

Om du blir bestående arbetsoförmögen på grund en olycksfallsskada kan du få ersättning för så kallad ekonomisk, eller förvärvsmässing, invaliditet.

Om du blir bestående arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller en olycksfallsskada kan du få ersättning för så kallad ekonomisk, eller förvärvsmässing, invaliditet.

Om försäkringsbolaget bedömer att du är bestående arbetsoförmögen till minst 50% kan de betala ut ersättning för ekonomisk invaliditet. Några bolag har dessutom som krav att Försäkringskassan ska ha fattat beslut om sjukersättning. Det är dessutom vanligt att bolaget ska ha fastställt en viss nivå av medicinsk invaliditet för att du ska ha rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet.

Baserat på försäkringsbelopp och arbetsoförmåga

Ersättningsnivån för ekonomisk invaliditet beror på vilket försäkringsbelopp du valt och på graden av din arbetsoförmåga. Graden av arbetsoförmåga kan bedömas till 50%, 75% eller 100%. Om försäkringsbeloppet till exempel är 800 000 blir ersättningen vid 50% arbetsoförmåga 400 000 kr.

Har du fått ersättning för medicinsk invaliditet utbetald är det vanligt att denna ersättning avräknas från ersättningen för ekonomisk invaliditet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå